AQUAFLEX KS – 988A TYPE II

Liên hệ

Mô tả

Tên sản phẩm: KS-988A loại II

Nhà sản xuất: Keshun

– Là sản phẩm chống thấm dạng lớp phủ tạo màng

– Gốc polymer xi-măng 2 thành phần

Nhận diện sản phẩm: 50 Kg/bộ (20Kg dung môi + 30Kg bột)

Nơi dùng: khả dựng với kết cấu ngâm lâu trong nước, phần ngầm, nhà tắm, nhà vệ sinh,..